Vigra Sogelag

Vigra Sogelag samlar og formidlar skriftleg materiale, bilete og munnleg tradisjon og historie knytta til øya vår. På heimesida vår finn du ei oversikt over årsskrifttartiklane, samt ein presentasjon av aktivitetane til Sogelaget. Følg oss også på Facebook.


Nyhende på Facebook-sida

Siste nytt om aktivitetane til Vigra Sogelag finn du på Facebook-sida vår. Der finn du også annan informasjon, diskusjonar, etterlysingar og quiz knytt til Vigra si historie. Facebook-sida er open for alle, men du må ha ein Facebook-konto.

På heimesida

Denne heimesida gir informasjon om aktivitetane til sogelaget og fungerer som oppslagsverk for årsskrifta.