Vigra Sogelag

Vigra Sogelag samlar og formidlar skriftleg materiale, bilete og munnleg tradisjon og historie knytta til Vigra. Ein viktig kanal for å presentere det innsamla materialet er årsskrifta som vert gitt ut rundt oktober kvart år. Under følgjer innhaldslister for alle årsskrifta, etterfulgt av informasjon om sal og korleis du kan bidra med innhald. Sjølve årsskrifta er berre tilgjengeleg på papir.


Snarvegar til årsskrift for 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Snarvegar til Kjøp av årsskrift Bidra med innhald

2023

Årsskrift 2023
1 Innhald side 3
2 Føreord side 4
3 Årsmøtereferat side 5-6
4 Tafjord kraft side 7-17
5 Vigra herad 1937 side 18-22
6 Forlis med Kågtind, 15. desember 1983 side 23-25
7 Fiskeri og naust i Rørvika side 26-31
8 Et lite arkeologisk eldorado? side 32-41
9 Vigringar som har sett preg på Ålesund side 42-50
10 50-årskonfirmantane side 51-52
11 Grava-Karl side 53-61
12 Opplysende Beretninger for de Søfarende side 62-64
13 Innleiing om "Molnes-soga" side 65
14 Berging av spansk skonnert inn til Molnes i 1871 side 66-68
15 "Publice Absolverede" frå kyrkjebøkene på Roald side 69-70
16 Vardeflytting frå Valderhaug til Molnesfjellet side 71
17 Utflukten til Erknø side 72-75
18 Jule- og nyttårsforteljingar side 76-78
19 Rekneuppgaavor, til avgangsprøva ved folkeskulane i Roald 1916 side 79
20 Annonser side 80-83

Redaksjonsnemnd: Olav Sindre Roald, Severin Haugen og Jo-Helge Rørvik
Grafisk utforming: Anna Solli
Biletet på framsida: Kraftstasjon 1 i Tafjord.

2022

Årsskrift 2022
1 Innhaldsliste side 3
2 Føreord side 4
3 Årsmøtet 2022 side 5-6
4 Blimshaugen side 7-14
5 Russiske gravminner frå Vigra side 15-23
6 Gamle busetnadar på Vigra side 24-27
7 "Den første protesa" side 28-32
8 Solbakkens venner side 33-38
9 Bygdebrev frå Roald side 39-40
10 Falkonering side 41-44
11 50-årskonfirmantar, 9. april 1972 side 45-48
12 Shetlandsbåtane, jakta på M-73-V "Olav" side 49-50
13 Passiv motstandskamp side 51-53
14 Kjellaug Viddal-Ervik side 54-58
15 Kommuna si overdraging av kyrkja side 59-63
16 Annonsar side 64-67

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Turid Røsvik, Olav Sindre Roald og Jo-Helge Rørvik
Grafisk utforming: Anna Solli
Biletet på framsida: Eva Nissen Meyer under utgraving i Blimshaugen i 1934.
Foto: Magne Flem / Sunnmørsposten.

2021

Årsskrift 2021
1 Innhaldsliste side 3
2 Føreord side 4
3 Årsmøte 2020 side 5-6
4 Minneord om Kjetil Molnes side 7
5 Kjelder til historiegransking om Vigra side 8-10
6 Genetikk-takk! side 11-12
7 "Om Gaarden Blindheim paa Vigerøen" side 13-24
8 "Vigerøen" av biskop Neumann side 25-29
9 Blindheimsgardane frå 1600 side 30-32
10 Trettarvika side 33-34
11 Jo-garden i Rørvika side 35-48
12 Fiskekarar frå fjordane i åttring side 49
13 Rorskar i Rørvika 1877 - Torskefiskje side 50-53
14 Eit døger på Vigramarka med segl side 54-56
15 Folketeljing 1920 side 57-58
16 Å vekse opp på Vigra side 59-62
17 50-års konfirmantar - 1956-kullet side 63-65
18 Skulebilete Roald - 1948-49 side 66
19 Fredrik-plassen i Røsvika side 67-69
20 Husmenn og Fredrik-plassen side 70-72
21 Vev frå Blimshaugen side 73-75
22 Annonsar side 76-77

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Turid Røsvik, Olav Sindre Roald og Jo-Helge Rørvik
Grafisk utforming: Anna Solli
Bilettekst: Ei samling av skrifter fra dei første tjue åra.

2020

Årsskrift 2020
1 Innhaldsliste side 3
2 Føreord side 4
3 Årsmelding 2019 side 5-6
4 Ein hudreåring side 7-11
5 Kva er dette for figurar? side 12-14
6 Nokre notat frå "Totalprotokaal for Wigerøens avholdslag" side 15-17
7 50-års konfirmantar side 18-20
8 Bruken av utmarka i eldre tid side 21-23
9 Havariet på Langholmen 1941 side 24-28
10 Da freden kom til Vigra side 29
11 Dei første krigsdagane slik eg hugser dei side 30-32
12 Henrik Straumsheim sin Vigra-song side 33
13 Kåre Stormark side 34-41
14 Om ein reportasjetur til Vigra side 42-43
15 Ei vitjing på Vigra side 44-45
16 Brevet Severin Jak. Rørvik skreiv til sonen Helge side 46-47
17 Vigra Kringkastar som langbølgesendar side 48-51
18 Bokmelding frå 21. november 1980 side 52-53
19 Ei gløymt krigshistorie? side 54-55
20 Henting av tyske flygarar på Storholmen i april 1940 side 56-59
21 Tyskarane let etter seg eit fat brandy på Roald side 60-62
22 Å vakse opp på Vigra - Gamlekaia på Roald side 63-66
23 Jul på Roald på 1960-talet side 67-70

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Turid Røsvik, Kjetil Molnes og Ivar Bjørn Roald
Grafisk utforming: Anna Solli
Bilettekst: Då freden kom vart det flagga frå restane etter bombinga av flagggstanga ved Vigra Kringkastar

2019

Årsskrift 2019
1 Innhaldsliste side 3
2 Føreord side 4
3 Årsmelding 2018 side 5
4 Fru Elsa var av de første side 6-7
5 Karl J. Rørvik side 8-12
6 Gardsdrift på Molnes i 1870-åra side 13-22
7 Konfirmantane i Vigra kyrkje våren 1969 side 23-25
8 Kommunestyrevedtak 1939 side 26-27
9 Når var Vigra skogkledd? side 28-31
10 Avdukingshøgtid av minnesteinen for dei falne side 32-35
11 Kva vigringane i Strobritannia gjorde under krigen side 36-39
12 Jagaren Hans Norske Majestets "Glaisdale" side 40-49
13 For 80 år sia side 50-51
14 Tilla-moste Otilie Synnes side 52-54
15 Spanskesjuka 1918-19 side 55-58
16 Knut Gamlem - liknigssjef i Vigra kommune side 59-60
17 Livsminne side 61-63
18 Historia om kutagl tjafsen side 64-68
19 Folektelling på Vigra 1. februar 1801 side 69-87

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Turid Røsvik og Kjetil Molnes
Grafisk utforming: Anna Solli

2018

Årsskrift 2018
1 Innhaldsliste side 3
2 Føreord side 4
3 Årsmelding 2017 side 5
4 Om strikking side 6-11
5 Namn og tydingar side 12-13
6 M/K Heland side 14-18
7 Speidarjentene frå Roald side 19
8 Ein Jordmorfamilie frå Vigra side 20-24
9 Potentilla 1943 side 25
10 Ingeborg Petrine Helene Synes side 26-27
11 Vår skulehistorie side 28-32
12 Bilete frå Fellesfjøsen side 33-36
13 Konfirmantar i 1954 side 37
14 Det ligg i slekta... side 38-41
15 Et soge om Kjærleik side 42-45
16 Sparebankvesenet side 46-47
17 Vigra Sparebank side 48-49
18 Vigra blir flyplass side 50
19 Herr Fylkesmann i Møre og Romsdal side 51
20 Særutskrift side 52
21 Vigra 23/4 - sak 70/56 side 53
22 Flysamband til Ålesund side 54-63
23 Over hvite vidder til silde-eventyr i vest side 64-65
24 Bilete av Jonas Peson i Timann-garden side 66
25 Fjellulykker side 67

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Turid Røsvik og Kjetil Molnes
Grafisk utforming: Anna Solli
Bilete: Framsida til ruteheftet for Rekord og Vigra Rutelag. Illustrasjon laga av Kristian Roald (Kikk).

2017

1 Innhaldsliste side 3
2 Føreord side 4
3 Årsmelding 2016 side 5-6
4 Prost Karl Julius Roald side 7-9
5 Gjøsundet side 10-11
6 Skillingsvisa - fra ei gamal avis side 12-13
7 Utviklinga av skulen på Vigra i omgangsskulen si tid side 14-19
8 Solbakken Skule side 20-24
9 Skulehusa på Roald side 25-30
10 Fastlandssambandet 30 år, 1987-2017 side 31
11 Jarnbane, hamn og myr - del 2 side 32-43
12 Spytt ikke i kirken side 44-45
13 Konfirmantar i 1966 side 46
14 50-års Konfirmantar i 2016 side 47
15 Frå høy til surfôr på Vigra side 48-50
16 Flyfoto av Vigra side 51-56
17 Arbeidslivet på ein gard på Vigra i etterkrigstida side 57-70

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Turid Røsvik og Kjetil Molnes
Grafisk utforming: Anna Solli

2016

1 Innhaldsliste side 3
2 Føreord side 4
3 Årsmelding 2015 side 5
4 Vigralaget i Ålesund side 6-7
5 Song til fotballfesten i Roald idrottslag side 8-9
6 Sjukdom og død på Vigra side 10-14
7 Mellom fluder og fall side 15-18
8 Vegen til naustet side 19
9 For 75 år sia side 20
10 Kjære venner ved havet side 21-23
11 Per Bolstad, stryning eller vigring? side 24-26
12 Roald og litt om slekta på Vigra side 27-30
13 Jarnbane, hamn og myr - del I side 31-51
14 Ein krigsseglar somoverlevde fire forlis side 52-61
15 Om krigen side 62-63
16 Flyplass på Vigra side 64
17 Flyplasstomta side 65-66
18 Hedvig Synnes - 100 år side 67-68
19 Om gamal reiskap side 69-70
20 Halvemål side 71-72
21 "Pålinastøva" i Røsvika side 73-74
22 S/S Tete Oldendorf side 75-59
23 M/S Roerdomp side 80-84
24 Bergholm side 85-92
25 Annonser side 93

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Turid Røsvik og Kjetil Molnes
Grafisk utforming: Anna Solli

2015

1 Innhaldsliste side 3
2 Føreord side 4
3 Årsmelding 2015 side 5-6
4 Leik og skule 1925-1933 side 7-9
5 Litt frå gamle Vigra side 10-12
6 Hva skjedde på Reset, sommeren 2015? side 13-17
7 Fortidsminne i Rørvika side 18-22
8 Kart over Vigra frå 1869 side 23-26
9 Veterinærstellet i Vigra Kommune (1890 til 1964) side 27-34
10 Vigra Sparebank sikra oversyn over innskot og lån side 35-37
11 Molnestrollet side 38-47
12 Radarstasjonen på Molnes side 48-51
13 Ragna Blindheim side 52-53
14 Dorthe Helene Nilsdotter Molnes – Ei Vigra-kvinne og losane hennar side 54-56
15 Vigra Kringkaster – de første krigsdagene side 57-58
16 Om bombinga av kringkasteren i 1940 side 59-60
17 Tale for å hedre krigsinnsatsen til Hans J. Furnes side 61-65
18 Annonser side 66

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Turid Røsvik og Kjetil Molnes
Grafisk utforming: Anna Solli

2014

1Innhaldsliste side 3
2 Årsmelding 2013 side 4
3 Om å forlate eit hus side 5
4 Konfirmantar 1941 side 7
5 Futla-garden side 8 - 11
6 Andreas O. Synes (1918-2012) side 12 - 13
7 Syndmørings Fiskervise side 14
8 Landbrukskontoret på Vigra side 15 - 18
9 Innføringa av nynorsk i Giske kommune side 19 - 32
10 Folket sin dag i 1814 side 33
11 1814 var eit lagnadsår for Noreg side 34 - 42
12 Litt om lin - også på Vigra side 43 - 46
13 Heimesida til Vigra Sogelag side 47
14 Facebook-sida til Vigra Sogelag side 48
15 Sogelaget som sommertur 2014 side 49 - 50
16 100-års mysteriet i Vigra kirke side 51 - 58
17 Er du på jakt etter lokalhistorie frå Vigra? side 59 - 65
18 Bøn efter prediken side 66 - 68
19 Blindheimsskrift side 69 - 72
20 Redningsdåd med to omkomne side 73 - 78
21 Annonser side 79

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Turid Røsvik og Kjetil Molnes
Grafisk utforming: Anna Solli

2013

1Innhaldsliste side 3
2 Føreord side 4
3 Årsmelding 2012 side 5
4 Torvspading - slik arbeidet var på Roald side 6 - 12
5 Korleis gardane på Roald fekk torvmyr side 13 - 15
6 Skjervakongen - Mikael Knutsen Synnes side 16 - 18
7 Lyngheier med lange tradisjonar på Vigra side 19 - 21
8 Konfirmantane 1963 side 22
9 Utvandrere fra Vigra side 23 - 27
10 Utvandringa til Amerika side 28 - 29
11 Møte med eit stykke Amerika 1888 side 30 - 32
12 ”Udlært i Katechismus” side 33 - 38
13 Stemmerettsjubileet side 39 - 41
14 Giske kommune 50 år side 42 - 43
15 Fra Vigra til Giske kommune side 44 - 46
16 Kobbeveiding på Vigra side 47 - 48
17 Pelsdyrnæringa på Vigra 1925-1972 side 49 - 85
18 Annonser side 86 - 87

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Turid Røsvik og Olav Martin Synnes
Grafisk utforming: Anna Solli

2012

1 Innhaldsliste side 3
2 Føreord side 4
3 Årsmelding 2011 side 5 - 6
4 I vest der stormen bryt mot strand side 7 - 10
5 Norge 1932 side 11 - 15
6 Tur til Harøya side 16 - 17
7 Rabbevåg side 18 - 19
8 Båten Ingolf side 20
9 Vigra for 100 år sida side 21 - 23
10 Bilsak side 24
11 Spritsak side 25
12 Skogsak side 26
13 Skoleutvidelse side 27
14 Skatt 1912 side 28
15 Stortingsvalet for 100 år sidan side 29 - 31
16 Minne om ei krigsjul side 32 - 36
17 Bureising på 1900-talet side 37 - 46
18 Konfirmantar i Vigra kyrkje 1951 side 47
19 Tinde på Synes side 48 - 54
20 Olsen & Jørgensen side 55 - 57
21 Posten på Vigra side 58 - 61
22 Roald hamn i over 100 år side 62 - 65
23 Kven har teke biletet av Roald kyrkje? side 66
24 Annonser side 67 - 68

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Turid Røsvik og Olav Martin Synnes
Grafisk utforming: Anna Solli

2011

1 Innhaldsliste side 3
2 Føreord side 4
3 Årsmelding 2010 side 5 - 6
4 Båtkonstruktøren og båtbyggarane på Synes side 7 - 13
5 Om knop og saum side 14 - 15
6 Konfirmantar fødde 1921 side 16 - 18
7 Tiårsjubileum på Blimshaugen side 19
8 Jarnalderfunn i Giske side 20 - 24
9 Brikkevev side 25 - 28
10 Vandring i spora til Gange-Rolv side 29
11 Jubileumsarrangement ved Gange-Rolv-Bautaen side 30
12 Gange Rolv og reisinga av bautaen side 31 - 32
13 Kvinneskipet Embla i Normandie side 33 - 35
14 Helselaget i 1950-åra side 36
15 Mjølkeproduksjon og meieri på Vigra side 37 - 42
16 Overgang frå hest til traktor på Vigra side 43 - 45
17 Kongshaugen på Roald side 46 - 48
18 Erthaugen side 49 - 50
19 Var der vass-sag på Blindheim? side 51 - 53
20 Gamle lyngheier og lite skog aust på Vigra side 54 - 56
21 «En Foregangsmand», Sæmund Olsen Roald som reiste jordbruket på Vigra omkring 1700 side 57- 59
22 Første kommunestyret i Vigra herad side 60 - 62
23 Exit Vigra kringkaster side 63 - 64
24 Annonser side 65

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Turid Røsvik og Olav Martin Synnes
Grafisk utforming: Anna Solli

2010

Årsmelding 2009 side 4 - 5
Marie Røsvik - Vigra sin OL-meister side 6 - 9
Rydding av leiren på Budafjellet side 10- 13
En skatt å ta vare på - heimevovne senger og ryer side 14 - 18
Då "Komla" gjorde storsteng side 19 - 21
Molnesblakken - stashingsten frå Vigra side 22 - 24
Molnesblakken , dikt av Per Mørk side 25
Vigra hesteavlslag side 26 - 28
Bumerker frå Vigra side 29
Konfirmantane frå 1931 side 30 - 31
Tavle-Jakob fekk minnetavle på "Kyrkjeørna" side 32 - 33
Den gamle kyrkjestaden på Vigra side 34 - 35
Bygging av ny kyrkje på Vigra på 1800-talet side 36 - 43
Vigra heradstyre - motorvagen side 43
Sogelaget sitt sommarmøte side 44 - 46
Pollenanalyse side 47 - 48
Fastsetjing av alder ved hjelp av karbon14 side 49
Trøorgelet er 200 år side 50 - 52
Veier og rodesteiner side 53 - 57
Veg som var side 58 - 60
Kårkontrakter side 61
Kommunebudsjettet frå 1909 side 62 - 63
Annonser side 64 - 65

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Turid Røsvik og Olav Martin Synnes
Grafisk utforming: Anna Solli

2009

Årsmelding 2008 side 5
Tulipandyrking på Vigra side 6 - 12
Eit tema for kulturminneåret 2009 - Vatn side 13
     Vassdammar og vatna på Vigra side 14 - 16
     Vatn til folk og fe i gamle dagar side 17
     Vatn i området rundt Futegarden på Synes side 18 - 20
     Dei eldste vasslaga på Roald side 21
     Vasslag på Roald før, - med særleg vekt på Plantefeltet vasslag side 22 - 28
     Roald vasslag side 29 - 30
     Vassforsyninga på Molnes før og no side 31 - 32
     Om vassforsyning på Gjøsund før og etter 1960 side 33 - 34
Pe-Ragna - lærarinne på Solbakken i 28 år side 35 - 39
Helene Røsvik Fladmark side 40 - 42
Korleis barna mine leikte side 43 - 45
Vigra Kvileheim - korleis den kom til side 46 - 49
På linefiske i 1960-åra side 50 - 55
Songtradisjon på Vigra dei siste 150 år side 56 - 62
Kyrkjesølv i gåve til Vigra side 63 - 64
Landbruket på Vigra og i Giske kommune 1949 - 2009 side 65 - 72
Innmeldingsopplysningar side 73
Annonser side 74 - 75

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Turid Røsvik og Olav Martin Synnes

2008

Årsmelding 2007 side 4 - 5
Altartavla i Vigra kyrkje side 6 - 11
Epitafium over presteparet Nicoll side 12 - 15
Minnesteinen ved Vigra kyrkje. side 16 - 18
Handelsmenn på Roald pa 1800-talet side 19 - 26
Vigra herad side 27 - 32
Båtane som gjekk til Shetland - Njål. side 33 - 35
Fellesløa på Vigra side 36 - 37
Levekåra til fiskarkvinna i 1920-30-åra side 38 - 39
Synes Fyrstasjon side 40 - 42
Gange-Rolf-støtta pa Vigra side 43 - 46
Vigras første hundreåring? side 47 - 50
Stadnamn pa Molnes side 51 - 55
Når var det skog pa Vigra? side 56 - 57
Litt om kvinna, Såpe og vasking side 58 - 61
Innhald i tidlegare årgangar side 62 - 65
Annonser side 66 - 67

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Turid Røsvik og Olav Martin Synnes

2007

Årsmelding side 4 - 5
Skulestellet på Vigra fram til 1957 side 6 - 10
Ny Roald skule vart Vigra skule side 11- 15
Solbakken skole side 16 - 18
Lærarar på Vigra før Sentralskulen side 19
Butikkdamen på Blindheimsvik Landhandel 1967-1970 side 20 - 23
Vikebuda og Vegmuseet side 24 - 25
Lufttrafikk på Sunnmøre før 1958 side 26 - 29
M/K Sverre side 30 - 34
M/K Nordnes side 35 - 36
Når var det skog på Vigra? side 37 - 38
Prisonen side 39 - 45
Vigringair i prisonen side 46 - 47
Historia rundt fela side 48 - 51
Stadnamn på Gjøsund side 52 - 55
En sjuketransport i 1950 åra side 56 - 57
Slektsgransking i Kyrkjebok for Roald side 58 - 60
Første barnehagen på Vigra side 61
Val i Vigra fram til andre verdskrigen side 62 - 68
Annonser side 69 - 70

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Turid Røsvik og Olav Martin Synnes

2006

Årsmelding 2005 side 4 - 5
Soga om ein melodi side 6 - 7
Kunstnaren Ole Molnes frå Ellinggarden side 8 - 13
Vigra Helselag side 14 - 15
Om Vigra kringkastar side 16 - 25
Rørvikgarden og stadnamna der side 26 - 30
Glimt frå jordbruket kring 1750
     1 Korndyrkinga side 31 - 36
     2 Eng, beite og husdyr side 36 - 40
Indremisjonen på Vigra side 41 - 45
Harham - eit 150 år gamalt bilete side 46 - 57
Nokre dialektord side 58 - 60
"Heller fange krabbe enn spele piano" side 61 - 67
Førjulsstemning på Roald side 68 - 70
Annonser side 71 - 72

Redaksjonsnemnd: Severn Haugen, Turid Røsvik og Olav Martin Synnes

2005

Årsmelding side 4 - 5
Minneord Ola M. Roald side 6
Kvar femte vigring republikanar side 7 - 10
Brev frå Anna til Sevrine side 11 - 12
Minne i jubileumsåret 2005 side 13 - 16
Minne frå 15. april 1940 side 17
Vigringar i krig april 1940 side 18 - 21
Matstell i krigsåra 1940-45 side 22 - 27
Freden side 28 - 29
Fredsdagen 7. mai 1945 side 30
Fredsvåren 1945 side 31 - 43
Olaf - båten si krigshistorie side 44 - 46
Vigra kringkastar side 47 - 48
lvar A. Rørvik, Justpi-lver side 49 - 55
Den roaldske stridshammer side 56 - 63
Stadnamn frå Blindheim side 64 - 69
Vigra husmorlag 70 år side 70 - 72
Hamp side 73 - 75
Slyngestokkar side 76 - 77
Vigrabunaden side 78 - 80
Mannsbunaden side 81
Ymse frå torskefiskja side 82 - 85
Annonser side 86 - 87

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Rurid Røsvik og Karl K Blindheim

2004

Årsmelding side 4 - 5
Hjalmar Synnes side 6 - 12
Livet ved Blindheimssjøen side 13 - 22
Blindheimssjøen side 23 - 29
Den første bilen på Vigra side 30 - 33
Gjøsund side 34 - 38
Strykeorkesteret, som eg opplevde det side 39 - 40
Strykeorkesteret side 41 - 42
Kvernhusa på Vigra side 43 - 45
Storholmen side 46 - 52
Stadnamn frå Synes side 53 - 56
Lange-0la side 57 - 65
UL Mjølner side 66 - 68
Annonser side 69 - 70

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Turid Røsvik og Karl K Blindheim

2003

Føreord side 5
Årsmelding side 6
Minneord side 7
Torvfabrikken side 8 - 13
Realskulen på Roald side 14 - 19
Solbakken realskule side 20 - 23
Bronsealderhaugen på Gjøsund side 24 - 25
Da tyskerne tok våre radioer side 26 - 31
Kirsten Roald side 32- 33
Ernst Hugo Stinnes side 34 - 38
Severin Blindheim side 39 - 46
Berta Blindheim side 47
Stadnamn frå Roald side 48 - 54
Viking ungdomslag side 55 - 60
Vigra-songer side 61 - 63
Ragna Blindheim side 64 - 67
Registrering av gamle bilete side 68
Annonser side 69 - 70

Redaksjonsnemnd: Severin Haugen, Karl K. Blindheim, Arild Roald, Jakob Molnes, Otto Rørvik, Turid Røsvik, Ivar Bjørn Roald, Oskar K. Synnes

2002

Føreord side 3
Interviju med Klungre-Nils side 4 - 9
Søkkenota side 10 - 12
Barndomsminne frå krigen side 13 - 29
Haahjem motorfabrikk side 30 - 35
Arbeidet på ein vigragard side 36 - 52
Synnesvågen side 53 - 57
Flyvefiskens forlis side 58 - 59
Kringkastaren side 60 - 63
Eilert Sundt om Vigra side 64 - 67

Kjøp av årsskrift

Nytt årsskrift vert lagt ut for sal til haustmessa på Vikingen kvart år rundt oktober. På messa kan ein også kjøpe tidlegare årsskrift. Etter haustmessa vert årsskrifta lagt ut for sal mellom anna på Joker Vikane. Hefta for 2001-2020 kostar kr 150. Hefta for 2021 og 2022 kostar kr 250.

Du kan også få heftet tilsendt. Eventuell porto er kr 46 per 2022, men bor du på Vigra får du heftet fritt levert. For å tinge heftet kan du anten betale inn til konto 3910.31.51639 eller Vipps 519496 og oppgi NAMN og ADRESSE, eller sende ein e-post til Olav Sindre Roald på olavsindreroald@gmail.com.

Bidra med innhald

Ønskjer du å bidra med artiklar eller anna innhald, så ta kontakt med Skriftstyret eller Styret. Kontaktinformasjon finn du under fana om Sogelaget.